توافقنامه حمل و نقل ایران و امارات

ايران و امارات توافقنامه حمل و نقل امضا می كنند

روسای سازمان هواپیمایی کشوری ایران و امارات با دستور کار توسعه حمل و نقل هوایی و امضای توافقنامه حمل و نقل کشور تا سه ماه آینده، با یکدیگر دیدار کردند.

در اين ديدار مقرر شد در سه ماه آینده موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین ایران و امارات با مجوز رسمی هیئت دولت امضا شود تا به عنوان سند راهبردی بین دو کشور در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب برسد./ ایرنا