امـارات ۹درصد مـالیـات بر سـود شـرکتهـا را تصـویب کرد

امارات متحده عربی قانونی را تصویب کرده است که از اولین سال مالی خود که از اول ژوئن ۲۰۲۳ یا پس از آن شروع میشود، مالیات بر شرکتها و مشاغل اعمال میکند.
طبق این قانون، «مالیات شرکتی» بر درآمد مشمول مالیات بیش از ۳۷۵۰۰۰ درهم (حدود ۱۰۲۰۰۰ دلار) ۹ درصد تعیین شده است./الجزیره