احتمال امضای توافق تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

میاسنیکوویچ، رئیس هیئت مسئولان اتحادیه اقتصادی اوراسیا:

توافقنامه تجارت آزاد بین این اتحادیه و ایران ممکن است در نیمه اول سال ۲۰۲۳ امضا شود، ما آمادگی نسبتاً بالایی برای حرکت به سمت یک توافق کامل داریم. اکنون یک توافق موقت داریم که نتایج مثبتی را نیز به همراه دارد، من مایلم این توافق در نیمه …