ممیزی سیستم مدیریت کیفیت شرکت آرتین برنای تهران

شرکت آرتین برنای تهران به دلیل اهمیت و احترامی که برای مشتریان خود در جهت افزایش میزان رضایتمندی ایشان قائل است و همچنین تفکرسیستمی که زیر بنای فکری این شرکت در راستای بهبود عملکرد خود می باشد، اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت نمود. خوشبختانه نتیجه ممیزی بسیار موفقیت آمیز بود و در تاریخ …