لاستيک

• انواع کائوچو مصنوعي از کشورهاي اروپايي، ژاپن و کره جنوبي
• انواع کائوچو طبيعي از مالزي و ويتنام
• انواع دوده صنعتي از کشورهاي چين و هند
• انواع مواد شيميايي لاستيک شامل آنتي اوزونان و آنتي اکسيدان، تسريع کننده، تاخير انداز و روان کننده از اروپا و آسيا

 

 

 

 

پلاستیک

• انواع پلي آميد
• انواع کامپاندهاي خاص ترمو پلاستيک
• انواع گرانولهاي TPV و PVC از اروپا و آسيا

 

 

 

 

رنگ

• تيتان (TIO2)ارائه دي اکسید تیتانیوم روتايل چيني که به طور گسترده در صنايع رنگ، کاغذ، پلاستیک، جوهر، لاستیک، دارو و مواد غذایی استفاده می شود.