رتبه بندی شرکت آرتین برنای تهران

رتبـه بندی و ارزیابی شاخص های کسب و کـار (کیفی) شـرکت آرتین بـرنای تهران

بازدید و ممیزی شرکت رتبه بندی اعتباری پایا جهت رتبه بندی و ارزیابی شاخص های کسب و کار ( کیفی) شرکت آرتین برنای تهران براساس دستور العمل های ” شاخص های سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری” مصوب وزارت صمت و مطابق با شیوه نامه ارزیابی شاخص های کسب و کار کیفی فعالان اقتصادی در تاریخ 28-9-1401 با موفقیت انجام گردید.

نتایج رسمی این رتبه بندی از طریق کانال های مورد توافق وزارت صمت و سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین سامانه جامع تجارت اعلام خواهد شد.

رتبه بندی شرکت آرتین برنای تهران