اهداف اقتصادی شرکت

حضور مدیران ارشد بانک مسکن در شرکت ارتین برنای تهران

پیشبرد اهداف اقتصادی شرکت آرتین برنای تهران

به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی شرکت و مدیریت امور بانکی جلسه ای با حضور مدیران ارشد بانک مسکن در تاریخ ۱۰ .۳ . ۱۴۰۲ در محل شرکت ارتین برنای تهران برگزار گردید.